Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissiesEen tijd van komen en van gaan!
 Nathalie Bottelier  Van de voorzitter  859x gelezen

We zijn alweer dik halverwege het seizoen en we mogen niet klagen. Alle tot nu toe gespeelde toernooien zijn weer prima verlopen en na een natte en koude start, kwam het toch nog helemaal goed met onze tenniszomer. Wij, als bestuur, kijken echter alweer langzaam vooruit naar de naderende herfst. Dat lijkt wat vroeg, maar “regeren is vooruitzien” zo luidt de spreuk en dat geldt dus ook een beetje voor ons. Er (b)lijken dit jaar nogal veel  mutaties aan te komen, in de diverse commissies en wedstrijdleiding.

Lees verder voor het gehele verhaal. 

 

Dat is niet vreemd, want de meeste doen hun werk vaak al vele jaren achtereen, niet zelden tien jaar of langer. Zo stopt de huidige jeugdcommissie dit jaar in z’n geheel, is de materiaalcommissie inmiddels fors uitgedund en stopt de organisatie van ons A-A open na 10, respectievelijk 13 jaar trouwe dienst en tomeloze inzet. Tijd dus voor vernieuwing en verandering. Een nieuwe jeugdcommissie is inmiddels gevormd en staat in de startblokken. Een nieuw “koningskoppel” om het -open toernooi- te gaan leiden lijkt in de maak, maar onze materiaalcommissie is nog altijd dringend aan nieuwe mensen toe. Henk en Jan willen nog wel een jaartje “hier en daar” een handje toesteken, maar alleen als het werk anders en over meer handen wordt verdeeld. Dat is ook hoog nodig. De afgelopen jaren deden zij niet enkel het “grote baanonderhoud”, maar ook het groen, het onderhoud aan het clubhuis, dweil- en sleepwerk tijdens toernooien enz. enz. Met name dat laatste is een veel te zware belasting voor deze kleine groep. Dat gaan we dus anders regelen. Het idee is om de werkzaamheden verder op te splitsen en daarmee de inzet beperkt te houden. De aanzet hiertoe, is vorig jaar al gedaan. Zo is het onderhoud en de verbouwing van het clubhuis inmiddels een aparte discipline binnen de commissie.

De tweede stap is dat we het zgn. “dweilen” per toernooi willen gaan regelen. Dat betekent dat we vijf of zes groepjes willen vormen die één keer per jaar “stand by” willen zijn, in geval van nood. De praktijk leert dat dit per toernooi een tot twee keer voor komt, maar soms ook helemaal niet. Zo mag het toch geen probleem zijn om tijdens het jeugdtoernooi, vier of vijf vaders te vinden die deze taak op zich willen nemen. Dat geldt natuurlijk ook voor de veteranen (die zijn immers toch al vrij). Voor de beide seniorentoernooien en het AA open hebben we dan nog een paar groepjes (bijvoorbeeld van spelers of begeleiders) nodig en er valt een enorme last van de toernooileiding en materiaalcommissie af. En geloof me, het is heel gezellig en dankbaar om je 1 of 2 x per jaar een paar uurtjes in te mogen zetten voor de vereniging. Wim Camfferman heeft aangeboden om e.e.a. te coördineren en daar kunt u zich ook aanmelden (wellicht hangen we t.z.t. ook formulieren op, om per toernooi aan te melden).

Tot slot het groen. We zijn al bezig om het groen wat “onderhoudsvriendelijker” te maken (zie bijvoorbeeld de bosschages voor het centre court), maar ook hier maken vele handen licht(er) werk. Onder het motto “verricht een werkje, adopteer een perkje” zoeken we vrijwilligers om een stukje groen, een paar struiken of een perkje te adopteren en te onderhouden. Ook hier willen we de inzet beperken tot een paar uurtjes licht werk per seizoen. We denken hierbij vooral ook aan onze dames en nodigen hen nadrukkelijk uit om hun spreekwoordelijke “groene vingers” ook eens op ons park te etaleren. Aanmelden bij Henk Hoeve.

Als dit allemaal lukt, wordt het resterende commissiewerk enorm teruggebracht en kan met een klein vast team worden volstaan, voor bijvoorbeeld (winter)onderhoud en coördinatie. Als je er af en toe echt even helemaal uit wilt zijn, meld je dan bij deze oergezellige commissie aan.

Een hele rij met wensen en ideeën zoals u ziet. We hopen op veel en positieve reacties, want alleen op deze manier kunnen we het voortreffelijke werk van de verschillende commissies spreiden en dus continueren. Maar eerst gaan we natuurlijk nog een paar mooie tennismaanden tegemoet waarin nog veel op stapel staat en wordt georganiseerd.

Ik wens iedereen nog een heel mooi tennisseizoen.

Han Moerkerken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 3 augustus 2013, 16:43 uur

Een tijd van komen en van gaan!

We zijn alweer dik halverwege het seizoen en we mogen niet klagen. Alle tot nu toe gespeelde toernooien zijn weer prima verlopen en na een natte en koude start, kwam het toch nog helemaal goed met onze tenniszomer. Wij, als bestuur, kijken echter alweer langzaam vooruit naar de naderende herfst. Dat lijkt wat vroeg, maar “regeren is vooruitzien” zo luidt de spreuk en dat geldt dus ook een beetje voor ons. Er (b)lijken dit jaar nogal veel  mutaties aan te komen, in de diverse commissies en wedstrijdleiding.

Lees verder voor het gehele verhaal.  Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Algemeen
 Competitie
 Jeugd
 Klaverjassen
 Lidmaatschap
 Toernooien
 Training
 Van de voorzitter
 Website
 World Tour/Tenniskids
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
22 Januari
 Klaverjas & Skip-Bo

5 Februari
 Klaverjas & Skip-Bo

 Competitie teams 
Senioren
 Donderdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Gemengd
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zondag Gemengd

Junioren
 Zondag Gemengd
 Zondag Jongens