Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissiesVan de Voorzitter : Leden en lente
 Michael den Dekker  Van de voorzitter  593x gelezen

Leden en lente

Het nieuwe seizoen is begonnen, maar wel wat vroeger dan andere jaren. Niets van gemerkt zult u zeggen, maar dat zit zo:

dit jaar hebben we een week voor de officiële opening een extra weekeinde ingeruimd om nieuwe (jeugd)leden beter in de club te introduceren. De jeugdcommissie en onze trainer Emile, hebben zich dit voorjaar extra ingespannen, niet enkel om nieuwe leden te werven, maar deze ook apart op te vangen en een “gratis” proefles te geven. Dit initiatief is onderdeel van een groter geheel, om de club ook voor de komende jaren gezond en bruisend te houden. In de laatste jaarvergadering hebben we vastgesteld dat ook bij ons het ledental langzaam maar zeker terugloopt. Dit jaar met name ook bij de jeugd. Deze landelijke trend lijkt onomkeerbaar, maar daar legt het bestuur zich vanzelfsprekend niet bij neer. Deze winter hebben wij ons beraden over wat deze ontwikkeling voor consequenties heeft en of/hoe we deze trend kunnen keren. Let wel, minder leden betekent niet enkel minder contributie, maar ook een kleiner reservoir van vrijwilligers en op termijn komt ook de exploitatie van de bar en het clubhuis onder druk. Zo ver is het gelukkig nog niet, maar zoals gezegd, de trend is onmiskenbaar. Wij hebben niet enkel de (on)mogelijkheden geïnventariseerd, maar vooral ook dat wat nu gedaan kon/moest worden, gelijk opgepakt. Een speciale bijeenkomst van de Knltb, met ledenbehoud als onderwerp, is door Ronald en Emile bezocht, scholen zijn benaderd en in samenwerking met de trainer is een concept uitgewerkt om leden te werven en bestaande leden voor de club te behouden. Het is een waslijst van initiatieven geworden, daarover later meer, maar een paar initiatieven wil ik u toch niet onthouden. Wat ons met name zorgen baart is het ledenverloop onder onze “jong volwassenen”, zeg maar: de groep vanaf 17-18 jaar. Dat is natuurlijk altijd zo geweest, ze gaan  studeren, verhuizen, krijgen andere interesses enz., maar ook omdat (les)groepjes uit elkaar vallen, omdat een deel senior wordt. En daar kunnen we wel wat aan doen. Dit jaar hebben we, bij wijze van proef, besloten om ook deze groep (t/m/ 21 jaar) gratis les te geven. Door het teruglopende jeugdledenbestand is er binnen het bestaande lesprogramma “ruimte” om ook deze groep langer te begeleiden. Een proef met consequenties en die dus goed moet worden geëvalueerd aan het einde van het seizoen. Een tweede punt dat we willen onderzoeken is of er behoefte is om het seizoen te verlengen, bijvoorbeeld van half maart tot eind november. Dit heeft veel consequenties, denk aan de extra druk op o.a. de commissies, baanonderhoud, barbezetting enz.. Zo’n stap kunnen we dus niet lichtvaardig nemen. Dit jaar willen we inventariseren, met name ook onder de leden, of hier voldoende animo voor bestaat en zo ja, hoe e.e.a. is te realiseren. Tot zo ver dit onderwerp, want er is natuurlijk meer. Zo heeft Marije besloten om terug te treden uit het bestuur en wordt zij opgevolgd door, jawel Ronald. Gelukkig blijft Marije wel behouden voor de jeugdcommissie en ik wil haar bij deze bedanken voor haar inzet als bestuurslid. En dan hebben we dit jaar ook wat te vieren, namelijk ons 13e lustrum. Lucky Strike is 65 geworden. Gelukkig is de AOW gerechtigde leeftijd opgeschoven en gaat ook zij niet met pensioen. Maar vieren gaan we dat natuurlijk wel. Daar zal de TAC u later alles over vertellen. En ja, het is natuurlijk, zoals elk jaar, weer lente geworden en dus is er weer hard gewerkt om de banen in optimale conditie te brengen. Zaterdag 28 maart wordt de vlag gehesen. Ditmaal niet door de voorzitter, die zit dan nog hoog in de Alpen, maar door (alweer) Ronald. Die is in korte tijd helemaal “ingewerkt” en waarvoor mijn dank.
Ik wens iedereen een prachtig seizoen, veel tennisplezier en een mooie, lange, warme zomer. Ik zie u op het park.

Han Moerkerken

donderdag 26 maart 2015, 10:19 uur

Van de Voorzitter : Leden en lente

Leden en lente

Het nieuwe seizoen is begonnen, maar wel wat vroeger dan andere jaren. Niets van gemerkt zult u zeggen, maar dat zit zo:

Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Laat uw reactie achter
Naam:


Emailadres:


URL:


Reactie:


 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Algemeen
 Competitie
 Jeugd
 Klaverjassen
 Lidmaatschap
 Toernooien
 Training
 Van de voorzitter
 Website
 World Tour/Tenniskids
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
29 November
 Ledenvergadering

30 November
 Ladies Night

4 December
 Klaverjas & Skip-Bo

15 December
 Kerstbingo

18 December
 Klaverjas & Skip-Bo

 Competitie teams 
Senioren
 Donderdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Gemengd
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd

Junioren
 Zondag Gemengd
 Zondag Jongens