Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Soorten leden

De vereniging onderscheid de volgende soorten leden.
 
Seniorleden
Dit zijn personen die op 1 januari van het verenigingsjaar de 17 jarige leeftijd hebben bereikt.
Seniorleden hebben met inachtname van de openingstijden van het park en het baanreglement volledige speelrechten. 
 
Dagleden
Dagleden zijn seniorleden met beperkt speelrecht.
Het speelrecht bestaat eruit dat alleen gespeeld mag worden op doordeweekse dagen van 9.00 tot 17.00 uur en in de weekenden. Deelname aan toernooien is met ingang van 1 april 2016 toegestaan.    
 
Juniorleden
Juniorleden kunnen lid worden als ze op 1 januari van het verenigingsjaar de 5 jarige leeftijd hebben bereikt.
Het jeugdlidmaatschap eindigt aan het eind van het jaar waarin de 17 jarige leeftijd wordt bereikt. Is dit het geval, dan gaat in het daarop volgende jaar het lidmaatschap automatisch over in het seniorlidmaatschap, tenzij het lidmaatschap tijdig volgens de voorwaarden is opgezegd.    
 
Niet-spelende leden
Leden die door omstandigheden een jaar niet kunnen spelen (blessure, een jaartje ertussenuit e.d.) kunnen tegen een bescheiden contributie niet spelend lid worden. Niet spelende leden hebben te allen tijde het recht weer spelend lid te worden, met de beperking dat in een seizoen echter niet meer dan 25% van de niet spelende weer lid kunnen worden. Tot dusverre heeft deze beperking zich in de geschiedenis van de vereniging nog niet voorgedaan. Over vereniging 
 Contact
 Lid worden
 Route naar ons park
 De vereniging
 Soorten leden
 Tossreglement
 Afhangsysteem


 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Algemeen
 Competitie
 Jeugd
 Klaverjassen
 Lidmaatschap
 Toernooien
 Training
 Van de voorzitter
 Website
 World Tour/Tenniskids
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...
 Competitie teams 
Senioren
 Donderdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Gemengd
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd

Junioren
 Zondag Gemengd
 Zondag Jongens