Fotobeleid Lucky Strike

28 april 2018


WIE - De fotograaf is een vrijwilliger die ten behoeve van LS foto’s maakt. Indien besloten wordt om een andere fotograaf, zijnde niet lid van de communicatie-commissie in te schakelen, dient deze persoon op de hoogte gebracht te worden van het fotobeleid van LS.  
WAAROM - Alle foto’s worden genomen ten behoeve van plaatsing op de LS website, in nieuwsbrieven van LS en op de FB pagina. Foto’s worden alleen genomen in de context van Lucky Strike. Foto’s dienen het doel om LS te promoten en voor verslaggeving van toernooien, competitiewedstrijden en overige tennis gerelateerde activiteiten.  
WAAR - Foto’s worden alleen genomen bij evenementen / activiteiten die worden georganiseerd door LS.  
WANNEER - Het nemen van foto’s gebeurt alleen bij evenementen / activiteiten georganiseerd door LS, zoals toernooien en clinic’s, feesten en met medeweten van de TAC.   
WAT - Foto’s betreffen een weergave van de gebeurtenissen met in acht name van respect en privacy van de geportretteerde. De intellectuele eigendom van foto’s en beeldmateriaal blijft eigendom van LS. 
 GEBRUIK - Gebruik van foto’s alleen voor LS. Foto’s worden voor plaatsing gescreend op kwaliteit door degene die ze plaatst. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met de TAC. Per evenement wordt een representatieve serie foto’s geplaatst, het doel is niet om zoveel mogelijk of alles te plaatsen.  
TOESTEMMING - Foto’s die niet gebruikt worden in de context van LS, daar zal toestemming voor moeten worden gevraagd aan de geportretteerde. Indien de geportretteerde een junior lid is dan dient toestemming te worden gevraagd aan de ouders of verzorgers van het junior-lid.  
VERBODEN - Foto’s die volgens algemeen geldende normen en waarden niet acceptabel zijn. Foto’s gebruiken voor andere doeleinden dan voor LS publicatie (alleen voor publicatie voor LS leden en niet daarbuiten)  
 
Wij filteren de LS foto’s met grote zorg. Mocht u een foto desondanks niet gepast vinden; laat het ons weten en de foto wordt zonder discussie verwijderd.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 497 5464

Address

Populierenlaan 42
1161 SP Zwanenburg