Tossreglement

Tossreglement

De toss is bedoeld voor seniorleden van elk niveau, waarbij het recreatieve tennis voorop staat. Het is geen wedstrijd of iets dergelijks, maar gewoon gezellig tennissen, ervaring opdoen en je clubleden (beter) leren kennen. Aan de toss kan door ieder seniorlid worden meegedaan.

Er wordt getosst op de volgende dagen:
Maandag en donderdag van 10:00-11:30
Maandag en donderdag van 14:00-16:00 (heren)
Vrijdag van 20:00-23:00 uur

Je hoeft je niet op te geven en het is helemaal gratis!

Bij het bepalen van het aantal banen dat voor het tossen wordt gebruikt, wordt rekening gehouden met de eventueel aanwezige leden die vrij willen spelen. Daarbij wordt er bij de baanverdeling naar gestreefd dat de spelers van beide groepen per lid ongeveer evenveel speeltijd wordt toebedeeld.

Bij het tossen worden bij het bepalen van de baanverdeling de reguliere van de jeugdleden en de lesbanen gerespecteerd.

Degene die de toss organiseert of een bestuurslid die op het park aanwezig is, beslist over het aantal banen waarop getosst kan worden.

    

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 497 5464

Address

Populierenlaan 42
1161 SP Zwanenburg