Info: Tossen

De toss is bedoeld voor seniorleden van elk niveau, waarbij het recreatieve tennis voorop staat. Het is geen wedstrijd of iets dergelijks, maar gewoon gezellig tennissen, ervaring opdoen en je clubleden (beter) leren kennen. Aan de toss kan door ieder seniorlid worden meegedaan. 

Er wordt getosst op de volgende dagen:

Maandagochtend om 10:00 uur (dames)
Maandagmiddag om 13:30
Vrijdagavond van 20:00-22:30 uur
(Op deze avond worden er 3 rondjes gespeeld, van 19.30-20.15/20.30-21.15/21.30-22.15, je kunt in- en uitstappen wanneer je wilt).
Zondagmiddag vanaf 13:00 uur (2 rondjes)
Je hoeft je niet op te geven en het is helemaal gratis!

Bij het bepalen van het aantal banen dat voor het tossen wordt gebruikt, wordt rekening gehouden met de eventueel aanwezige leden die vrij willen spelen. Daarbij wordt er bij de baanverdeling naar gestreefd dat de spelers van beide groepen ongeveer evenveel speeltijd wordt toebedeeld.

Degene die de toss organiseert, de beheerder van het clubhuis of een bestuurslid die op het park aanwezig is, beslist over het aantal banen waarop getosst kan worden.

    

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 497 5464

Adres

Populierenlaan 42
1161 SP Zwanenburg

KVK-nummer

40594849