Info: Tossen

De toss is bedoeld voor seniorleden van elk niveau, waarbij het recreatieve tennis voorop staat. Het is geen wedstrijd of iets dergelijks, maar gewoon gezellig tennissen, ervaring opdoen en je clubleden (beter) leren kennen. Aan de toss kan door ieder seniorlid worden meegedaan. Op de avonden worden er 3 rondjes gespeeld van gemiddeld 45 min. dus bijv. van 19.30-20.15/20.30-21.15/21.30-22.15. Je kunt dus iedere ronde in- of uitstappen.

Er wordt getosst op de volgende dagen:

Maandagochtend om 10:00 uur (dames)
Maandagmiddag om 13:30 uur
Woensdagavond van 19:30-22:30 uur 
Van juni tot half september ook op vrijdagavond van 20:00-23:00 uur

Je hoeft je niet op te geven en het is helemaal gratis!

Bij het bepalen van het aantal banen dat voor het tossen wordt gebruikt, wordt rekening gehouden met de eventueel aanwezige leden die vrij willen spelen. Daarbij wordt er bij de baanverdeling naar gestreefd dat de spelers van beide groepen ongeveer evenveel speeltijd wordt toebedeeld.

Degene die de toss organiseert, de beheerder van het clubhuis of een bestuurslid die op het park aanwezig is, beslist over het aantal banen waarop getosst kan worden.

    

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 497 5464

Address

Populierenlaan 42
1161 SP Zwanenburg