Soorten leden

Soorten leden

De vereniging onderscheidt de volgende soorten leden:

Seniorleden
Dit zijn personen die op 1 januari van het verenigingsjaar de 17 jarige leeftijd hebben bereikt.
Seniorleden hebben met inachtname van de openingstijden van het park en het baanreglement volledige speelrechten.

Dagleden
Dagleden zijn seniorleden. Dagleden mogen dagelijks (ook in het weekend) spelen van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
Deelname aan toernooien is toegestaan.

Juniorleden
Juniorleden kunnen lid worden als ze op 1 januari van het verenigingsjaar de 5 jarige leeftijd hebben bereikt.
Het jeugdlidmaatschap eindigt aan het eind van het jaar waarin de 17 jarige leeftijd wordt bereikt. Is dit het geval, dan gaat in het daarop volgende jaar het lidmaatschap automatisch over in het seniorlidmaatschap, tenzij het lidmaatschap tijdig volgens de voorwaarden is opgezegd.

Lente en Zomer Challenge leden
Dit zijn personen, zowel junioren als senioren, die voor 3 maanden een lidmaatschap aangaan. Lente Challenge = proefabonnement (april/mei/juni) en Zomer Challenge (juni/juli/aug of juli/aug/sept). De challenge is een initiatief vanuit de knltb ivm zomerstops bij diverse sporten zoals voetbal en hockey.
Je betaalt hierbij geen inschrijfkosten van 25 euro. Voorwaarde is wel dat je 8 maanden geen lid geweest mag zijn van een tennisvereniging.

Niet-spelende leden
Leden die door omstandigheden een jaar niet kunnen spelen (blessure, een jaartje ertussenuit e.d.) kunnen tegen een bescheiden contributie niet spelend lid worden. Niet spelende leden hebben te allen tijde het recht weer spelend lid te worden, met de beperking dat in een seizoen echter niet meer dan 25% van de niet spelende weer lid kunnen worden. Tot dusverre heeft deze beperking zich in de geschiedenis van de vereniging nog niet voorgedaan.

    

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 497 5464

Adres

Populierenlaan 42
1161 SP Zwanenburg

KVK-nummer

40594849